Klankbordgesprek

Soms is er de behoefte aan een professioneel klankbord. Zo wil je bijvoorbeeld weten welke nationale en internationale voorschriften voor het lading zekeren van goederen in trailers en in vrachtcontainers van toepassing zijn. Wie is er verantwoordelijk voor het zekeren van de goederen, is dat de logistieke organisatie, die tegenwoordig de goederen in de trailer en/of de vrachtcontainer laadt, stuwt en zekert, of is dat de chauffeur cq de vervoerder.

Onze ervaring heeft geleerd dat logistieke organisaties behoefte hebben aan advies op maat voor het logistieke proces van goederenvervoer. Dat geldt niet alleen voor de medewerkers die het feitelijk laadproices uitvoeren, maar ook voor het middenkader en administratief medewerkers.

De voordelen

Het correct uitvoeren van de werkzaamheden laden, stuwen en zekeren van de (ADR/IMDG-gevaarlijke)goederen heeft de volgende voordelen:
- je voldoet daarmee aan de geldende wet- en regelgeving;
- je bevordert veilig werken bij de handeling van gepalletiseerde goederen;
- je bevordert een correcte toepassing van de spanmiddelen in relatie tot de methode van zekeren van de goederen;
- je voorkomt een verkeersongeval door afvallende lading;
- je voorkomt schade aan goederen en aan de trailer/container door schuivende lading;
- je voorkomt het achteraf aanvullend zekeren van de goederen door derden;
- je zorgt ervoor dat de medewerkers in het totale logistieke proces weet waarover zij spreken;
- je voorkomt langdurig oponthoud bij controles;
- je voorkomt boetes.

Wij komen bij je op bezoek

En bekijken gezamenlijk het logistieke proces:
- hoe worden de goederen gepalletiseerd;
- hoe wordt er geladen, gestuwd en gezekerd;
- is er een correcte capaciteitberekening van de spanmiddelen in relatie tot de geladen goederen/voorwerpen;
- is de methode van lading zekeren juist afgestemd op de te vervoeren goederen;
- hoe staat het met de kennis van de medewerkers over het onderwerp lading zekeren in ruime zin;
- zijn er interne afspraken over procedures en instructies;
- de inzet van voertuigen (al dan niet gecertificeerd) en vrachtcontainers;
- aan welke verplichtingen wordt verwacht waaraan je moet voldoen.

De duur van het gesprek is een dagdeel.

Na afloop gesprek  
De resultaten van ons gesprek vatten we samen in een verslag, met adviezen en tips, duidelijk beeldmateriaal en met berekeningen. De inhoud van het verslag is zodanig dat je met de besproken casus direct aan de slag kunt.

Ook adviseren wij je in hoeverre er trainingsbehoefte bij de medewerkers van de verschillende afdelingen.

Je kunt alvast een Self Scan [131 KB] doen om zo een beeld te krijgen in hoeverre het onderwerp lading zekeren met al zijn facetten is ingebed in de organisatie.

Ga naar contact voor een vrijblijvende offerte.